Hoe is het met de King in Cash?

De liquiditeit van een onderneming wordt vaak in één adem genoemd met de solvabiliteit en rentabiliteit. Ze zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een onderneming heeft nood aan voldoende liquiditeit om de handelscyclus te doen draaien, net zoals een motor niet zonder brandstof of...

Dankzij rubriek 694 van de resultatenrekening krijgen we een duidelijk beeld van de dividenden die aan de aandeelhouders uitgekeerd worden. Voor boekjaar 2018 passeren een aantal van die aandeel-houders flink langs de kassa en ligt het totaal uitgekeerde bedrag opvallend hoger dan de jaren ervoor....

Monitoring is nu ook beschikbaar voor alle Belgische ondernemingen en bestuurders. Volg uw klanten en leveranciers en blijf alert voor belangrijke wijzingen. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van eventuele veranderingen of incidenten. Zo bespaart u tijd in risicobeheer en kunt u snel...

Nieuwe modellen jaarrekening Het nieuwe Wetboek voor vennootschappen en verenigingen heeft niet enkel een impact op de statuten van ondernemingen. Ook boekhoudkundig komen er een aantal grondige wijzigingen. Tot en met 2016 bestonden twee modellen, namelijk volledig (grote bedrijven) en verkort (kleine ondernemingen). Nadien werd het microschema...

Nieuwe vennootschapsvormen zien het licht, het concept van een kapitaal voor BV’s en CV’s verdwijnt, de wetgeving aangaande stemrechten en aandelen zal worden versoepeld en nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van bedrijfswinsten ...

Topics Nieuwe website en verbeterde BtB search engine Fusie van gemeenten Starters en faillissementen: evolutie Commerciële en financiële opleidingen Niet te missen events Sign for my future Nieuwe website en verbeterde BtB search engine Vorige week stelden we trots onze nieuwe B2B Search Portal voor. Een gebruiksvriendelijke website waar de eenvoud van zoeken centraal...