Belangrijke wijziging in zeteladressen natuurlijke personen – entiteiten

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is de referentie-database met alle identificatiegegevens van juridische entiteiten en bedrijven die in België gevestigd of geregistreerd zijn. Het is een belangrijke bron voor leveranciers van handelsinformatie als Trends Business Information.

Om aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen wordt het zeteladres van ondernemingen-natuurlijke persoon (m.a.w. het domicilieadres van de persoon in kwestie) vanaf 1 september niet meer door de KBO aan licentiehouders geleverd. Voor een populatie van ongeveer 600.000 actieve ondernemingen-natuurlijke persoon zal het zeteladres dus niet meer beschikbaar zijn. De vestigingsadressen blijven wel beschikbaar.

Op basis van handelsinformatie ondersteunt Trends Business Information u bij uw business-to-business bedrijfsprocessen. Op die manier schat u financiële risico’s bij (potentiële) zakenpartners correct in om uw cashpositie onder controle te houden en detecteert u commerciële opportuniteiten om uw groei te realiseren. Het spreekt dan ook voor zich dat we er alles aan doen om de impact van die wijziging op de data waarvoor u op ons een beroep doet te minimaliseren.

Trends Business Information verzamelt niet enkel gegevens uit officiële bronnen als de KBO. Daardoor kunnen we op basis van verschillende andere bronnen en eigen onderzoek de adressen van de geïmpacteerde populatie blijven controleren en actualiseren. Bij ruim 60% van de actieve ondernemingen-natuurlijk persoon wijzigt er niets: het adres van de vestiging waar de activiteit plaatsvindt, is ook het domicilieadres. Voor ondernemingen waar de activiteit op een andere locatie plaatsvindt, zullen we het zeteladres vervangen door het meest logische vestigingsadres, op basis van onze ervaring met dergelijke data.

In eerste instantie kunnen we waarschijnlijk niet voorkomen dat er voor 15% van de vermelde populatie geen adres meer beschikbaar zal zijn. Ook dat kan een signaal zijn dat de onderneming in kwestie niet transparant is en/of niet voldoet aan de administratieve verplichtingen. Die vaststelling zal zich op termijn trouwens vertalen in onze kredietbeoordeling.

Trends Business Information blijft uiteraard streven naar kwalitatieve, juiste, actuele en volledige gegevens. Bovendien wordt elke actie getoetst aan de geldende regelgevingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van data. Ook voor u is het belangrijk om compliant te zijn aan de GDPR-wetgeving. Laat uw B2B bestand updaten door onze specialisten en vermijd onnodige risico’s.

Contacteer ons voor een bestand update

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.