FAQ – Veelgestelde vragen

Toegang

Wat zijn de voordelen van Trends Pro?

Met Trends Pro heeft u toegang tot meer dan 200 miljoen ondernemingen in meer dan 220 landen. Zo kan u snel de gewenste bedrijfsinformatie opzoeken en uw beslissingsproces versnellen op basis van up-to-date bedrijfsgegevens.

Wij hebben voor u de gegevens van verschillende bronnen in 1 platform gegoten. Consulteer met een paar klikken de geschiedenis en status van een onderneming.

Door de nauwe samenwerking met internationale partners garanderen wij kwaliteitsvolle informatie over de grenzen heen.

Ik wens graag toegang, hoe kan ik een account verkrijgen?

Voor toegang tot Trends Pro contacteert u onze Customer Care via info@trends-business-information.be of 02 702 70 11.

Hoe log ik in?

Aanmelden doet u door naar trendspro.be te surfen en rechts bovenaan op ‘Inloggen’ te klikken.

 

Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u via mail heeft ontvangen.

Een login is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

Als u ingelogd bent, kan u uw wachtwoord resetten door rechts bovenaan op het icoon van profiel te klikken. Daar vindt u de mogelijkheid om uw wachtwoord te veranderen.

Als u niet automatisch bent ingelogd, mailt u best even naar info@trends-business-information.be voor een nieuw wachtwoord.

Prijs

Hoeveel kost een login voor Trends Pro?

Om snel aan de slag te kunnen gaan, bieden wij drie formules: Trends Pro Legal, Trends Pro Finance en Trends Pro Expert. Ontdek hier de inhoud van de formules.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Dan helpen onze experten u graag verder.

Ik heb vragen over facturatie, waar kan ik terecht?

Onze Customer Care medewerkers helpen u tijdens kantooruren graag verder via de live chat op de website, via 02 702 70 11 of info@trends-business-information.be.

Werking/Producten

Hoe gebruik ik de zoekmachine?

Op wat kan ik zoeken in de All-in-One search?

 • Ondernemingsnummer/ BTW-nummer
 • Naam onderneming
 • Adres
 • Bedrijfsleider
 • LEI-nummer
 • RSZ-nummer
 • Handelsregisternummer
 • Vergunningsnummer transporteur
 • Accountantnummer
 • Vestigingsnummer

… of maak een combinatie van verschillende criteria

Voor elk van deze criteria is het mogelijk een ‘*’ aan het eind van het woord toe te voegen om een opzoeking op het begin van de opgegeven informatie te specifiëren. 

Voorbeeld:
Postcode : 134* zoekt de postcodes van 1340 tot 1349
Naam : EURO* zou Europees, Europa, EuroMeubel , enz… kunnen betekenen

In de ‘All-in-One Search’ wordt er gewerkt met  ‘Predictive search’:

 • Mogelijke bedrijven worden automatisch voorgesteld bij het intypen van een bepaald aantal letters.

Belangrijk! In deze functie wordt er gebruik gemaakt van drie tabs:

 1. Ondernemingen
 2. Bedrijfsleiders
 3. Vestigingen

Selecteer de gewenste tab voor uw specifieke opzoeking

Voor deze methode wordt er een onderscheid gemaakt tussen online en offline opzoekingen. Dit wordt aangegeven door de rode (offline) of groene (online) bol naast het land.

Hoe interpreteer ik de score?

Hoewel onze score wordt voorgesteld op een schaal van 0/20 tot 20/20, mag deze niet geïnterpreteerd worden als een cijfer dat bedrijven indeelt volgens hun kansen op slagen of mislukken. De score is een schaal om bedrijven te beoordelen op hun risico op faillissement. Om coherent te blijven, houdt onze score rekening met alle objectieve, openbare, officiële, relevante en beschikbare elementen die systematisch worden opgevolgd. Het gaat er niet om het risico op een min of meer laattijdige betaling van een bedrijf in te schatten. De score tracht enkel een statistisch risico van bedrijven te bepalen. Hoe hoger het risico, hoe lager de score. Het gaat echter enkel om een waarschijnlijkheid, nooit een zekerheid.

Hoe bepalen jullie de score die een bepaald bedrijf heeft?

Voor een betere beoordeling worden de gescoorde bedrijven ingedeeld in 3 basisgroepen:

 • De rechtspersonen die jaarrekeningen hebben gepubliceerd
 • De rechtspersonen waarvan er geen enkele jaarrekening beschikbaar is
 • De bedrijven in natuurlijke persoon (eenmanszaken)

Zowel hun kenmerken als de beschikbare informatie om hen op te volgen, rechtvaardigen dit drieledige onderscheid.

Sommige ondernemingen vertonen weinig onderscheidende kenmerken of geen falingen. Zij zijn daardoor niet gescoord.

In totaal gaat om ± 1.060.000 actieve bedrijven.

De verdeling van de populatie op score is de volgende (05/2019) :

Overzicht van de belangrijkste kenmerken die tot een nulscore of zwakke score kunnen leiden:

 • Vonnissen (opening van een faillissement, gerechtelijke reorganisatie)
 • Gepubliceerde of berekende stopzetting van activiteiten (splitsing, absorptie, interne algoritmes, …)
 • Administratieve incidenten (verlies van hoedanigheden / toelatingen, registratie, afwezigheid van vestigingen, …)
 • Gepubliceerde betaalincidenten (dagvaardingen, RSZ, protesten)
 • Het te laat publiceren of niet openbaar maken van jaarrekeningen
 • De publicatie van jaarrekeningen met verslechterde structurele, liquiditeits- en / of winstgevendheidratio’s

De overlap van bepaalde informatie met betrekking tot de algemene bedrijfskenmerken en bepaalde eenmalige gebeurtenissen maakt het mogelijk om de berekening van het risico op wanbetaling te verfijnen. Bij de berekening worden dan ook soms honderden items in overweging genomen.

Theoretische wanbetalingsgraad van ons model

Het gemiddelde percentage in België op faling is 0,8%.

Kan ik meldingen krijgen van bedrijven wanneer er iets wijzigt?

Zoek het bedrijf op en klik op ‘on’ naast monitoring. U krijgt vanaf dan automatisch berichten in uw mailbox en in uw Trends Pro Inbox wanneer u op het platform inlogt.


Krijg ik ook meldingen in mijn persoonlijke mailbox?

U kunt instellen om meldingen via mail te ontvangen. Ga daarvoor naar ‘Mijn profiel’ en kijk uw mailadres na.

Kan ik elke dag consulteren wat er gepubliceerd wordt in het Belgisch staatsblad?

Onder ‘dagelijkse publicaties’ kan u alle starters van een specifieke dag eenvoudig opvragen.

Wat is het verschil tussen online en offline internationale rapporten?

We kunnen de internationale rapporten in twee grote categorieën opdelen. Zo bestaan er de online rapporten, die u onmiddellijk kan consulteren, en de offline rapporten. Het laatste betekent dat u een rapport zal bestellen en dus even zal moeten wachten. Dit komt soms voor omdat deze bedrijfsgegevens moeilijker te verkrijgen zijn. Om de kwaliteit hiervan te garanderen zal er dan een actueel rapport worden samengesteld van dat bepaald bedrijf in het gevraagde land. Levertermijnen van deze rapporten kunnen variëren van land tot land, contacteer info@tbi.be voor meer informatie.

 

In de online rapporten zal u ook een onderscheid kunnen vinden. Zo werken we nauw samen met de BIGnet Alliance en lokale partners. BIGnet Alliance is een netwerk van internationale spelers die samenwerken om handelsrapporten te creëren in 1 formaat. Op deze manier kunnen we kwaliteit en uniformiteit garanderen.

Extra

Waarom kan een rapport soms minder informatie hebben dan een ander?

Hierbij is het belangrijk om ermee rekening te houden dat de hoeveelheid informatie verschilt van bedrijf tot bedrijf en van bestuurder tot bestuurder.

 

In de internationale rapporten kan de aanwezigheid van informatie ook verschillen. In sommige landen is handelsinformatie moeilijker te verkrijgen dan in andere. Dit heeft verschillende redenen, zo kan het zijn dat een bedrijf niet verplicht is om deze informatie te publiceren of dat de overheid deze informatie niet vrijgeeft.

Kan ik iets laten aanpassen aan een rapport of een toevoeging vragen?

Als u iets heeft opgemerkt in een rapport kan u hiervoor contact opnemen met ons Customer Care Team via info@trends-business-information.be, telefoon 02 702 70 11 of onze live chat.

Is het mogelijk om jullie data te integreren met ons systeem?

Dat kan via onze webservices. Onze experten werken in overleg met u een voorstel op maat uit. Contacteer ons via info@trends-business-information.be of 02 702 70 11.

Kan ik bestanden of databases laten verrijken op basis van jullie database?

Ja hoor, hiervoor neemt u best even contact op met ons Customer Care team via info@trends-business-information.be, telefoon 02 702 70 11 of de chatbox.