Wat is GDPR?

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht wordt, verwijst naar verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Van zodra de nieuwe privacywetgeving van toepassing is, geldt er binnen de Europese Unie slechts 1 privacywet meer, in plaats van 28 verschillende nationale wetten.

De nieuwe privacywetgeving is gebaseerd op de bestaande wetgeving, maar brengt op enkele vlakken een verbetering of uitdieping mee. In het algemeen geldt dat u op een redelijke manier met de verwerking van persoonsgegevens omgaat. De manier waarop u dat invult is de verantwoordelijkheid van uw bedrijf/organisatie. U hebt hiertoe een verantwoordingsplicht. Dat houdt in dat u als organisatie moet kunnen aantonen welke technische en organisatorische acties u hebt ondernomen om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen.

(Bron en meer info: privacycommission.be)

Roularta en GDPR

Roularta Media Group heeft in het kader van de General Data Protection Regulation een Data Protection Officer aangesteld die alle bedrijfsprocedures in kaart brengt en waar nodig bijstuurt om de nieuwe regelgeving na te leven.

(Meer info: Roularta)

Trends Business Information en GDPR

Trends Business Information is actief op de markt van B2B-handelsinformatie. Met die handelsinformatie bieden we oplossingen die een essentieel onderdeel vormen binnen B2B-bedrijfsprocessen.

Bij het vergaren, verwerken, systematiseren, analyseren en interpreteren van bedrijfsgegevens hanteren we een strikte deontologie, waarbij het streven naar het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige, juiste, actuele en volledige gegevens centraal staat. Bovendien wordt elke actie getoetst aan de regelgeving met betrekking tot het verzamelen en verwerken van data.

Zo wordt er steeds op toegezien dat de handelswijze conform is met de algemene zorgvuldigheidsnorm in de zin van art. 1382- 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Hetzelfde geldt met betrekking tot de huidige privacywetgeving (privacyrichtlijn 95/46/EG, die sinds 1995 van toepassing is) en de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht wordt (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016).

Meer lezen? Klik hier

(Meer info: compliance@tbi.be)