Trends_Business_Academy

Opleiding Financieel

De bedrijfswereld, is een wereld die voortdurend in verandering is. Er worden constant belangrijke beslissingen genomen zonder de werkelijke impact ervan voldoende te onderzoeken.

Het goed begrijpen van de financiële werking van bedrijven is onmisbaar om de risico’s goed in te schatten en te beheren.

Dat begrip is meteen ook belangrijk om goed te begrijpen wat er zich afspeelt bij partners en concurrenten.

En iedereen is zich ervan bewust dat objectieve observatie van de markt, cruciaal is in het voortbestaan van een onderneming.

Ondek de agenda


Inhoud Balans I

  • 3 structurele ratios:
    • Netto Activa, Solvabiliteit en het Bedrijfskapitaal
  • 3 liquiditeitsratio’s:
    • Current ratio, Quick ratio en de Acid test
  • 3 rentabiliteitsratio’s:
    • Operationeel Resultaat, Netto Resultaat en de Cash flow

Bij deze basisopleiding is geen voorkennis vereist. Na de sessie kunt u uw eigen situatie en die uw handelspartners evalueren.


Inhoud Balans II

Het begrip liquiditeit staat centraan voor een bedrijf. Een gezonde liquiditeit en een vlotte handelscyclus zijn essentieel voor uw onderneming. U wilt betalen , betaald worden en liefst ook een dividend uitkeren.