Onze Bronnen
Voor een data bedrijf zijn haar bronnen natuurlijk cruciaal.
Daarom gaan we te rade bij al dé juiste plaatsen om data te consulteren, consolideren en beschikbaar te stellen aan onze klanten.

Get in touch!

+32 2 702 70 11

info@trends-business-information.be

bronnen_TBI_NL

FOD Financiën

Gebeurtenissen: oprichting, verhuis, wijziging activiteit, stopzetting.

FOD Economie

Bevoegdheid: ingeschreven ondernemers

FOD Justitie

Faillissementen, handelsvonnissen, betalingskwesties, betwiste vorderingen.

Belgisch Staatsblad

Veroordelingen, faillissementen, bankroet, bijlagen van de handelsondernemingen, vzw’s en fondsen (akten).

Kruispuntbank van Ondernemingen

Gebeurtenissen: oprichting, verhuis, wijziging activiteit, stopzetting

Vestigingen en maatschappelijke zetels.

Juridische voorvallen.

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Gebeurtenissen: oprichting, verhuis, wijziging activiteit, stopzetting.

Nationale Bank van België

Register, financiële balans en bijlagen, sociale balans, raad van bestuur en financiële bestanden.

Marketingpartners & Private Operators

Telefoon en Fax.

Bedrijfsleiders en e-mails.